Reportáž

Reportáž ze sportovní akce – Předvánoční kros 2013

 

V sobotu 21. prosince se v Tetčicích konal druhý ročník lidového běhu, letos rozšířeného o kategorii pro děti. Krásné počasí, příjemné prostředí a vzrůstající obliba dávala tušit hojnou účast.

Na start dětského mini-krosíku (300m) se postavilo 11 malých závodníků z Tetčic a okolí. Po zmrzlém terénu se běželo rychle a všechny děti dokončili v krátkých časových odstupech. Za svoje výkony byly všechny odměněny diplomem, medailí a sladkostmi.

Startovní pole s mezinárodní účastí čítalo celkem 55 závodníků včetně 7 žen. Trať byla promrzlá a rychlá a dávala oproti loňsku šanci na zlepšení traťového rekordu. První proťal cílovou pásku Ondra Pajer, těsně následovaný Michalem Glierem. V ženách si vítěztví nekompromisně pohlídala Lucka Kolková, vítězka BBP.

Spokojeni po doběhu však byli všichni a po občerstvení následovalo vyhlášení s krásnými cenami od sponzorů a bohatá tombola.

Děkujeme obci Tetčice za podporu, sponzorům za věcné ceny a účastníkům a pořadatelům za příjemnou atmosféru. Do roku 2014 všem přejeme hodně zdraví a sil a těšíme se na shledanou při dalších akcích X-ligy.

 

Za pořádající složku

B. Dokoupil